Tidigare var detta Sveriges Rödkulleförenings hemsvist, men de finns idag på www.rodkullan.se.

Sveriges kor

Sverige är fullt av kor, eller nötkreatur som den riktiga benämningen är, men det är ändå inget mot vad det har varit. Sedan 1970-talet har antalet kor sjunkit från nästan 700 000 stycken till knappt 350 000. Svenska kor tillhör de friskaste och bäst omhändertagna i hela världen. De får gå på bete i stora hagar hela somrarna och får antibiotika i mycket mindre utsträckning än kor i andra länder.

Mjölkning

En ko måste mjölkas varje dag, helst 2-3 gånger, för att mjölkproduktionen ska hållas igång. Idag sker den mesta mjölkningen i maskin och på många håll runt om i landet får korna faktiskt själva gå in i sin box för att koppas upp för mjölkning när hon känner att det är dags. Vissa bönder kopplar själva in mjölkmaskinen, medan andra har helautomatiska system. Ju längre tiden går från det att kon fått sin kalv, desto mindre mjölk producerar hon och när mjölken sinat helt kallas kon för sinko. En ko som aldrig fått en kalv kallas kviga. När en ko inte längre lämpar sig för mjölkproduktion går hon till slakt. Allt tas tillvara på.

Mjölk innehåller hela 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver varje dag för att må bra. Man kan dessutom tillverka en rad nyttiga och goda matvaror på mjölk, som smör, grädde, ost och keso.

Tjurarna då?

De tjurar som föds och som inte ska gå till avel föds upp för att slaktas i rätt ålder. Det kan låta hårt, men det är från dem vi får vårt nötkött som blir till våra hamburgare, vår köttfärssås och våra saftiga biffar. Det viktiga i sammanhanget är att tjurarna under sin levnadstid får en trevlig tillvaro och att de slaktas under så humana förhållanden som möjligt, och det är de svenska bönderna i stort sett världsbäst på.